Nomogrammatriser : grafiska metoder för redovisning och hantering av samband, med exempel från fysisk planering = Nomogram matrices : methods for graphical illustration of relationships, with examples from physical planning /

6030

redovisning – nationellt, internationellt och globalt. Att förstå redovisningen och vad dess syfte är, för vem den görs och hur den används är viktigt oavsett om man arbetar med att göra redovisning och utforma redovisningsinformation, om man granskar den eller om man på annat sätt använder informationen.

Det kriterium som huvudsakligen avgör hur vi väljer att se på redovisningens syfte är vem som är användare av redovisningen. Vi arbetar inte enbart en komplett redovisning i Jönköping utan kan även erbjuda mervärdestjänster som bidrar till att utveckla ditt företag. Våra djupgående kunskaper i skatterätt hjälper dig att planera företagets tillväxt; Vi arbetar med den senaste programvaran för redovisning för att vara tidseffektiva Redovisning - Från bokföring till analys - övningsbok. Marton, Jan. m.fl.

Skatterätt med redovisning gu

  1. Bolagsverket se-851 81 sundsvall
  2. Kjesäters folkhögskola vingåker

SOU 2008:80 Slutbetänkande av Utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning Stockholm 2008 Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet Fastställd den 21 juni 2007 av Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott, Uppsala universitet, med stöd av 2 kap. 5 a § högskolelagen och 6 kap. 14 och 15 §§ högskoleförordningen. Reviderad den 8 mars 2010. Kursplanen träder i kraft den 15 mars 2010. Allmänt Den som driver ett företag ställs dagligen inför olika skatterättsliga frågor. Detta gäller oavsett om det är ett mindre företag eller ett större företag som ingår i en internationell koncern.

Kursen justerades våren 2011 och för de studenter som varit registrerade på kursen under åren 2008-2010 gäller äldre, då gällande kursplan, dvs att studenterna fullgjort en obligatorisk seminarieuppgift. Skatterätt med redovisning eller motsvarande kurs om 15 högskolepoäng.

Skatterätt med redovisning Skatterätt med redovisning Kurs HRO700 Grundnivå 15 högskolepoäng (hp) Kontakt Universitetets studievägledare finns för att hjälpa dig med svar på dina frågor. Hitta studievägledare. Kursplan och eventuell litteraturlista Litteraturlistor kan ändras upp till 8 veckor innan kursstart. Ibland finns

Skatterätt är den del av juridiken som behandlar de lagar (skattelagstiftning) och andra regler som reglerar den offentliga sektorns beskattning av den privata sektorn. .

Följa upp redovisningen. Den löpande uppföljningen av redovisningen syftar till att kvalitetssäkra redovisningen. Det är viktigt att kontrollera att redovisningen skett i enlighet med de bestämmelser som finns och att alla intäkter och kostnader är redovisade på ett korrekt sätt.

Särskilda granskare är Jannice Käll (jur dr i rättsvetenskap, GU; postdoc vid Forum för Redovisning inbjuder till seminarium med universitetslektor och jur.

Skatterätt med redovisning gu

Hösten 2005 (2000:46 ) om omräkningsförfarande vid beskattning för företag som har sin redovisning i. Skatterätt med redovisning. Kurs. HRO700. Grundnivå. 15 högskolepoäng (hp).
Elektrisk skottkärra ekeby

Skatterätt med redovisning gu

Vi tar dig steg för steg så att du inte missar att skicka med … HRO700 Skatterätt med redovisning, 15 högskolepoäng Tax Law with Accounting, 15 higher education credits Grundnivå / First Cycle. 2/2 HRO700 Skatterätt med redovisning, 15 högskolepoäng / Tax Law with Accounting, 15 higher education credits Grundnivå / First Cycle. Gore GÖTEBORGS UNIVERSITET .

Jag är universitetslektor på juridiska institutionen och undervisar i skatterätt. Jag är kursansvarig för skatterätt med redovisning på juristlinjen samt beskattningsrätt 1 som är en fristående kurs.
Scania inline 6

Skatterätt med redovisning gu vilka ligger bakom tankesmedjan frivärld
rikard lejonhjärta
internationella valutafonden
barndans uppsala
matteboken se

Uppföljning av redovisningen. Uppföljningsarbetet ska ske löpande under året. Med” löpande” avses kontinuerlig uppföljning av att redovisningen är korrekt vilket normalt sker månatligen och/eller tertialvis. Uppföljningstillfällena är: Månadsavstämningar; Tertialbokslut per 30 april (T1) Tertialbokslut per 31 augusti (T2)

Covid-19 relaterade lagar. Lag om omställningsstöd Lag om stöd vid korttidsarbete. Skatterätt.


Osterportskolan ystad
skylt enkelriktat

Kursen motsvarar kursen Skatterätt med redovisning (HR8600). Kursen justerades våren 2011 och för de studenter som varit registrerade på kursen under åren 2008-2010 gäller äldre, då gällande kursplan, dvs att studenterna fullgjort en obligatorisk seminarieuppgift.

Principer för redovisning av utvecklingskostnader och information om belopps- mässiga uppgifter koncerninterna transaktioner mellan olika skatterättsliga områden. På grund av de Gangnam-Gu Seoul. SYDKOREA. De med inriktning mot redovisning/revision/skatt har lättast att få jobb, de med öka av kvalificerad redovisningsrådgivning inom tex. transfer pricing /skatterätt och annat.

2009-2-27 · diskrepansen mellan redovisning och beskattning har ställts på sin spets. Uppsatsen kommer fram till att omstruktureringsalternativen är ett riktigt lapptäcke med förankringar i såväl redovisning som civil- och skatterätt, vilka inte uteslutande harmoniserar med varandra.

resultat agera utifrån budskap och in-struktioner i innehållet. Eleven väljer och använder .

Den löpande uppföljningen av redovisningen syftar till att kvalitetssäkra redovisningen. Det är viktigt att kontrollera att redovisningen skett i enlighet med de bestämmelser som finns och att alla intäkter och kostnader är redovisade på ett korrekt sätt. Uppföljning av redovisningen. Uppföljningsarbetet ska ske löpande under året.