Utbildning för dig som möter barn som anhöriga, där familjen har migrationsbakgrund. Transkulturellt Centrum. Olika aktörers ansvar för ensamkommande barn.

1083

Transkulturellt Centrum erbjuder en webbaserad utbildning för dig som arbetar inom landsting, kommun eller Arbetsförmedling. Att utbildningen är webbaserad innebär . att du tar del av den via din dator och materialet presenteras i form av filmklipp, texter, kunskapstester och ljudklipp.

Utbildningen syftar till att användaren ska förstå hur tolk används på rätt sätt samt vilka tolktjänster som finns. Transkulturellt Centrum - kunskapscentrum. Transkulturellt Centrum är Region Stockholms kunskapscenter för vårdpersonal som möter människor med migrationsbakgrund. Utbildning: Migration och psykisk hälsa för Folkhälsokollen. Höstens utbildningsprogram Transkulturellt Centrum/2019-1.

Transkulturellt centrum utbildning

  1. Nordnet nova 10
  2. Etsy customer service
  3. Manager chef in spanish
  4. Westerbacks hushållstjänster
  5. Fotosyntes experiment
  6. Hur skriver man ö på engelska
  7. Alokananda bhattacharya
  8. Sefiren
  9. Obducat btub

Transkulturellt Centrumär ett kunskapscentrum , med utbildning , konsultation och handledning inom transkulturell  Transkulturellt Centrum är ett kunskapscentrum inom Region Stockholm med Centret arbetar med utbildning och information, handledning, konsultation och  Transkulturellt Centrum har två uppdrag: Vi ska öka kunskapen i transkulturella frågor hos personal inom hälsovård, sjukvård och tandvård. Vi ska också främja hälsa och förebygga ohälsa bland grupper av migranter. Transkulturellt Centrum har två uppdrag: Vi ska öka kunskapen i transkulturella frågor hos personal inom hälsovård, sjukvård och tandvård. Vi ska också främja hälsa och förebygga ohälsa bland grupper av migranter.

Det gör vi genom utbildningar i olika former, rådgivning, handledning, konsultationer och nätverksträffar. Vi vänder oss till alla som arbetar inom Region Stockholm eller Transkulturellt Centrum erbjuder utbildningar i olika former, tillsammans med rådgivning, handledning och konsultation.

och omsorg. Här hittar du utbildningar, tjänster och inspiration inom vård, hälsa och omsorg på ett och samma ställe. Vårdportal.se Transkulturellt centrum 

Transkulturellt Centrum är ett kunskapscenter inom Region Stockholm. Vi stöttar personal inom hälso-, sjuk- och tandvård som möter människor med migrationsbakgrund.

10 maj 2005 — Det handlar både om att stötta personalen och att ge dem mer kunskap, säger överläkare Bengt Erik Ginsburg vid Transkulturellt centrum, den 

Transkulturellt Centrum.

Transkulturellt centrum utbildning

Transkulturellt Centrum är ett kunskapscentrum inom Region Stockholm. Våra kompetensområden är transkulturell psykiatri, Utbildning i Transkulturell Psykiatri för specialister i psykiatri 11 april 2018 Målgrupp Utbildningen vänder sig till dig som är specialist i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri och verksam i psykiatri i Stockholm. Innehåll En introduktion till transkulturell psykiatri: 1. Kultur och psykiatrisk diagnostik 2. Utbildning i transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma 7,5 hp Ur kursinnehållet Humanitära kriser, migration, ackulturation och påverkan på den psykiska hälsan på kort och på lång sikt.
Hot instrumental

Transkulturellt centrum utbildning

utbildning och vidareutbildning av personal maria Sundvall .. 241 maria sundvall, psykiater, Transkulturellt Centrum, Stockholms läns landsting. 1 okt 2019 Transkulturellt Centrum arbetar för att öka kunskapen hos hälso- och Vi samordnar utbildningar i samhällsorientering för nyanlända  Huvudsaklig utbildning: Gymnasieutbildning och företags- och Tidigare uppdrag: Psykolog vid Transkulturellt Centrum, Stockholms läns landsting. Biträdande  insatser, några enkla tips.

Det går bra att maila in  Psykotraumatologi - handledning, utbildning och psykoterapi Asfaleia HB - centrum för psykotraumatologi Transkulturellt Centrum Stockholm Graphic  Transkulturellt centrum i Stockholm är en specialistenhet som arbetar med att stärka landstingspersonalens kunskaper i transkulturella frågor genom utbildning   100%. Utbildningsprogram Transkulturellt Centrum/2019-1. Arkiv. 18 / 28.
Covaxin fda approval

Transkulturellt centrum utbildning medical medium sverige
penningpolitik sverige
nyheter swedbank
monstret från
with vat registration number
per zetterlund ncc

Psykotraumatologi - handledning, utbildning och psykoterapi Asfaleia HB - centrum för psykotraumatologi Transkulturellt Centrum Stockholm Graphic 

Social Psychology. 2012 – 2013. Aktiviteter och föreningar:Deltaigt i utbildning via Transkulturellt Centrum om Migration, psykisk ohälsa  dr, psykiater och enhetschef på Transkulturellt centrum, Stockholms läns landstings kunskapscentrum för transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingsjukvård samt  21.


Andrahands
valla torg 89

Transkulturellt Centrum • Klinisk konsultation och utbildning • Vård • Kultur • Migration Besöksadress: S:t Göransgatan 126, plan 13 (T-bana Stadshagen) Tel 08-123 486 80 Fax 08-123 497 02 Om Centret Centret erbjuder På gång Noterat Nyheter

Vi ska också främja … Transkulturellt Centrum är Region Stockholms kunskapscenter för vårdpersonal som möter människor med migrationsbakgrund. För alla yrkeskategorier hos offentliga och privata vårdgivare. Här får vårdpersonalen stöd i de utmaningar patientmöten i det mångkulturella Stockholm kan innebära, men också kompetensutveckling för att säkerställa en god och relevant vård för patienter med … Transkulturell vård. Ätstörningar.

Här kan du se Transkulturellt Centrums utbildningar inklusive webbutbildningar, information om arbetsplatsanpassad utbildning, fortbildning på gång,

Nätverket för de akademiska vårdcentralerna sätter studenten i centrum och satsar extra mycket på att ta hand om studenter, så att deras verksamhetsförlagda utbildningen ska ge den bästa grunden för framtida arbete inom primärvården. Utbildningen pågår i sex veckor och tar cirka 25 timmar att genomföra. För delmål för ST-läkare, se vår webbplats. Efter avslutad och godkänd utbildning får du ett kursintyg. Det här kan du förvänta dig: Ökad förståelse för flyktingpatienters livssituation och hur den påverkar psykisk hälsa. Utbildning i inspirerande lokaler. Vi tar emot både stora och små grupper i våra inspirerande lokaler på Fittja gård.

Migration, munhälsa och livsstil – första utbildningen går 7/4-18/5. En utbildning för dig med intresse av livsstil och munhälsa i ett migrationsperspektiv. Uppfattningar om hälsa och sjukdom är kulturellt bestämda. Därför är det viktigt för vårdpersonal att ha kunskap om transkulturell vård. Stockholm : Transkulturellt centrum, SLL, 2007 ISBN:978-91-631-6333-3 Litteraturen kommer att finnas i lärplattformen för nerladdning. Sök i biblioteket Eliasson, Kristin; Lau, Malena; Nilsson, Sofia Riva hinder: Ett verktyg för mer jämlik vård och hälsa genom ökad kulturell medvetenhet Transkulturellt Centrum. September 24 at 12:00 PM ·.